Ścieżki edukacyjne Babiogórskiego Parku Narodowego

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego wytyczono 9 ścieżek edukacyjnych. Przybliżają one walory przyrody babiogórskiej, formy i metody jej ochrony, jak również kulturę, tradycje oraz architekturę budowlaną Górali Babiogórskich, a także historię turystyki babiogórskiej. Zawoja noclegi W reglu dolnym Podczas wędrówki ścieżką zaznajamiamy się z drzewostanem występującym w lasach dolnego regla, jak również z występującymi w …