Ścieżki edukacyjne Babiogórskiego Parku Narodowego

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego wytyczono 9 ścieżek edukacyjnych. Przybliżają one walory przyrody babiogórskiej, formy i metody jej ochrony, jak również kulturę, tradycje oraz architekturę budowlaną Górali Babiogórskich, a także historię turystyki babiogórskiej. Zawoja noclegi

W reglu dolnym

Podczas wędrówki ścieżką zaznajamiamy się z drzewostanem występującym w lasach dolnego regla, jak również z występującymi w nim zbiorowiskami roślinnymi oraz metodami w ochronie czynnej.
Kolor znaków: niebieski Zawoja pokoje gościnne
Czas przejścia: 1h 45min

U źródlisk Morza Czarnego

Grzbietem babiogórskiego masywu przebiega część europejski ego działu wodnego oddzielającego zlewisko Morza Czarnego od zlewiska Morza Bałtyckiego. Podczas wędrówki ścieżką dowiadujemy się o hydrologii Babiej Góry, o pasterstwie miejscowych górali oraz o gospodarce leśnej i obszarach chronionych jak również o tradycji, kulturze i budownictwie mieszkańców tych terenów. Ścieżka prowadzi od Przełęczy Lipnickiej, aż do Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Zawoja domki
Kolor znaków: znaki czerwone
Czas przejścia: 2h 30min

Z Zawoi przez Diablak do Lipnicy

Masyw Babiej Góry posiada bardzo duże walory dydaktyczne, prof. Władysław Szafer ze względu na bardzo czytelny układ pięter roślinnych nazywał ją modelową górą Karpat – w jeden dzień możliwe jest przejście całego masywu. Podążając tą ścieżką w przeciągu kilku godzin można zapoznać się z wieloma występującymi tu zjawiskami przyrodniczymi jak również z czterema piętrami Babiej Góry: dolnym reglem, górnym reglem, piętrem kosodrzewiny i piętrem halnym oraz gatunkami dla nich charakterystycznymi. Zawoja pensjonaty
Kolor znaków: szlakiem zielonym od Zawoi Markowej do schroniska na Markowych Szczawinach, później żółtym przez Akademicką Perć na Babią Górę (Diablak) i dalej zielonym szlakiem do Przywarówki w Lipnicy Wielkiej.
Czas przejścia: 8h

Mokry Kozub

Ścieżka poprowadzona w sąsiedztwie dyrekcji BgPN na Mokry Kozub (842 m n.p.m.) i dalej do Zawoi Markowej, gdzie znajduje się „Polanaka Odkrywców”. Na ścieżce pracownicy BgPN prowadzą z grupami m.in. zajęcia z badania wody oraz z badania własności gleby, a uczestnicy zajęć rozwiązują karty pracy. Na trasie znajduje się 11 przystanków m.in. „Z biegiem rzeki”, „Wyprawa do wnętrza ziemi”, „U bram lasu”, „Sięgając chmur”, czy „Leśna klasa”, „Drzewo życia” i „Sekretnik skrzydlatego Bractwa”. Mokry Kozub to miejsce z którego roztacza się przepiękny widok na Babią Górę i Zawoję położoną w dolinie rzeki Skawicy. W sąsiedztwie ścieżki znajduje się skansen budownictwa babiogórskiego im. Józefa Żaka w Zawoi Markowe Rówienki.
Kolor znaków: żółty od dyrekcji BgPN przez Mokry Kozub do Zawoi Markowej Zawoja agroturystyka
Czas przejścia: 1h 40min

Babia Góra bez granic

W wyniku współpracy Babiogórskiego Parku Narodowego i Chranienej Krajinny Oblast Horna Orawa została otwarta polsko-słowacka ścieżka edukacyjna. Ścieżka ta przebiega od Markowych Szczawin – szlakiem czerwonym przez Przełęcz Brona do szczytu Babiej Góry, a następnie do schroniska Slana Voda na Słowacji – szlakiem żółtym. Dzięki tej ścieżce możliwe jest dokładniejsze poznanie przyrody zarówno stoków północnych jak i południowych Babiej Góry w ciągu jednego dnia oraz . Można kompleksowo poznać cały masyw, występującą tu piętrowość roślinności, czy też znajdujące się na południowych zboczach Babiej Góry torfowiska oraz w gajówce Hviezdoslava, fragment słowackiego dziedzictwa kulturowego, gdzie znajduje się muzeum Milo Urbana, słowackiego odpowiednika naszego Adama Mickiewicza.
Kolor znaków: czerwony od Markowych Szczawin przez przełęcz Brona do Babiej Góry (Diablak) i dalej szlakiem żółtym przez gajówkę Hviezdoslava do schroniska w Słonej Wodzie.
Czas przejścia: 4godz.