Muszyna

Dwór Starostów muszyńskich powstał na przełomie 18. i 19 wieku. Przebudowany na początku 20. wieku (dobudówka wschodnia i weranda) jest budynkiem parterowym na planie prostokąta, murowanym, z szeroki frontem. Ma czterospadowy, kryty gontem dach z wysuniętym okapem. Od strony ulicy i podwórka widoczne są oszklone ganki, a od północy weranda.  Muszyna noclegi
Muzeum Regionalne PTTK- Muzeum mieści się w zajeździe dworskim, który został zbudowany prawdopodobnie w 19. wieku. Do lat trzydziestych stanowił całość z karczmą, której fundamenty odkopano w 1972 roku w czasie prac budowlanych. Budynek jest parterow,y wzniesiony na planie prostokąta, murowany. Dach pierwotnie był kryty gontem, obecnie blachą. W części pomieszczeń zachowały się sklepienia żagielkowe i system ogrzewania przewodami w murach zewnętrznych.
Wewnątrz można obejrzeć eksponaty związane z historią i etnografią Muszyna pokoje do wynajęcia, warto zobaczyć również prace miejscowych artystów.
Żeby zobaczyć ruiny zamku w Muszynie trzeba wdrapać się na strome wzgórze popularnie zwane Basztą. Zamek wzniesiono ok. 1390 r. Miał za zadanie bronić granicy i szlaków handlowych oraz pełnić funkcję komory celnej. Był rezydencją starostów biskupiego „państwa muszyńskiego” do 1474 roku, kiedy to został zniszczony podczas najazdu na Polskę króla węgierskiego Macieja Korwina.Odbudowany w stylu renesansowym przez Węgrów (nakazem traktatu z 1474 roku zawartego w Starej Wsi). Od tego momentu zamek pełnił wyłącznie funkcję strażnicy.  Muszyna pensjonaty

Wraz z rozwojem techniki wojskowej ranga zamku stopniowo malała, w okresie rozbiorów nastąpiła jego całkowita degradacja. Do dzisiaj zachowały się fragmenty murów od strony południowej, sterczyna ściany graniastej wieży, zabezpieczone resztki sklepienia oraz mury wieży zamkowej – to wciąż ciekawe miejsce. Na kamiennym postumencie stoi figura Najświętszej Marii Panny, ufundowana przez parafian w 1979 r, którą warto zobaczyć. Jest to już druga figura ustawiona w tym miejscu. Pierwsza pochodziła z 1936 r.  Muszyna agroturystyka
Na Sądecczyźnie zarejestrowano ok. sto sześćdziesiąt pomników przyrody. Najczęściej są to rzadkie egzemplarze drzew, zespoły leśno-parkowe, aleje złożone z drzew, uroczyska, wodospady, stawy, obiekty skalne i nietypowe formy terenu. Pomiędzy cmentarzem parafialnym, a kościołem w Muszyna ośrodki wypoczynkowe można przespacerować się taką aleją. Jest to aleja, na którą składają się trzydziesto dwu dwustuletnie lipy. Obwód pni drzew na wysokości 130 cm ma średnicę ok. dwóch metrów. Muszyna wille